Cədvəlin yenilənmə tarixi: 27. 05. 2021 / Qeyd edilmə dövrü: İl 1995 ~ 2019